Eeskirjad

VEEBILEHE OSTAEU.EE TEENUSTE OSUTAMISE EESKIRJAD

1. Lepingu mõisted ja tõlgendamine

1.1 Käesoleva teenuslepingu (edaspidi "leping") on sõlminud Ostaeu OÜ, kes tegutseb müüjana, oma kliendi nimel, kes tegutseb ostjana. Käesolev leping muutub vastutavale töötlejale ja andmetöötlejale siduvaks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele. Ostaeu OÜ teenuseid osutatakse vastavalt järgnevatele tingimustele. Registreerudes OstaEU.ee veebisaidil, nõustub iga teenuse kasutaja teenuste osutamise tingimustega. 

1.2 Veebiteenuste tellimisel loetakse leping sõlmituks ja jõustunuks hetkest, kui ostja end registreerib ja annab teada, et nõustub käesolevate teenusetingimustega ja kohustub neid täitma. Tellimuse ajal edastatud andmed salvestatakse müüja andmebaasi. 

1.3 Oma isikut kinnitades nõustub ostja, et Ostaeu OÜ töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679. Ostaeu OÜ tegutseb andmetöötlejana oma vastutava töötlejana tegutseva kliendi nimel. Isikuandmete töötlemisel järgime Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprillil 2016 sõlmitud määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel  ja muid otseselt kohaldatavaid isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte, samuti andmekaitse järelevalveasutuste juhiseid. 

2. Ostja õigused ja kohustused

2.1 Ostja on kohustatud registreerumise ajal esitama Müüjale enda kohta õiged andmed, mille järgi saab teda identifitseerida.

2.2 Kui Ostja märgib tellimuse esitamise väljal „nõustun veebilehe eeskirjadega“ ja vajutab nupule „registreerimine“, siis kinnitab ta sellega, et ta on nende Eeskirjadega tutvunud, nõustub nendega ja kohustub neid täitma, s.o Müüja ja Ostja vahel sõlmitakse ostu-müügileping.

2.3 Ostja on nõus, et OstaEU.ee ei võta enesele transpordiriski kergesti purunevate, kiiresti riknevate ja temperatuurikõikumiste suhtes tundlike kaupade eest.

2.4 Reeglitega nõustudes kohustub ostja mitte saatma kaupu, mis on keelatud Eesti Vabariigi valitsuse määruste kohaselt, ning mida eksporditakse Saksamaalt, Hispaaniast, Poolast, Inglismaalt, Prantsusmaalt ja Itaaliast vastavalt Saksamaa, Poola, Inglise, Prantsuse ja Itaalia seadustele:

  • raadioaktiivseid, plahvatavaid, söövitavaid, mürgiseid, tuleohtlikke, külmakartlikke, tugeva lõhnaga või määrivaid aineid;
  • mittelekkekindlalt suletud või kergesti purunevaid vedelikke sisaldavaid mahuteid;
  • kiiresti riknevaid toidu- ja mittetoiduaineid;
  • raha, obligatsioone, münte, väärismetalle ja kalliskive, väärtpabereid, antikvaarseid esemeid, isikudokumente;
  • elusaid loomi ja linde;
  • halvasti pakendatud teravaid ja lõikavaid esemeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
  • lõhkeaineid, relvi, laskemoona ja nende osi;
  • tubakatooteid ja alkohoolseid jooke;
  • solvava või ebaviisaka iseloomuga tekstide või kujutistega esemeid;
  • muid esemeid, mida on keelatud saata Eesti Vabariigi Valitsuse määrustega ja välja viia Saksamaalt, Prantsusmalt, Poolast, Itaaliast, Eestist ja Inglismaalt kooskõlas Saksamaa, Prantsusmaa, Poola, Itaalia, Eesti ja Inglismaa seadustega.

2.5 Eeskirjadega nõustudes kinnitab Ostja, et Eesti saadetava kauba eest on täielikult tasutud. Saadetise juurde tuleb lisada ostu-müügitšekk või faktuurarve. Kohustusi rikkunud Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale saadud kahju.

2.6 Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et vastu võtmata ja identifitseerimata saadetisi hoitakse laos 3 kuud ja pärast seda tähtaega utiliseeritakse.

2.7 OstaEU hoiab teie saadetisi laos 30 kalendripäeva alates sellest kui nad on jõudnud meie lattu näiteks 
nagu juhul kui saadetise staatus süsteemis muutub - "pakk on jaotuskeskuses" vastu. Kui tellimus ei ole 
vormistatud 30 kalendripäeva jooksul siis rakendub viivisetasu 1 Eur/päevas saadetise kohta.

2.8 Oma identiteedi kinnitamisega nõustub ostja saama e-posti teel teavitusi paki staatuse muutmise, oluliste muudatuste jms uudiste kohta. Teavitused saadetakse enne otseturundussõnumite saamisest loobumist.

3. Müüja õigused ja kohustused

3.1 Müüja kohustub tarnima Ostjale oma Saksamaal, Hispaanias, Poolas, Inglismaal, Prantsusmaal ja Itaalias ladudesse saadud kaubad Eestisse, kui Ostja pole oma kohustusi rikkunud.

3.2 Müüja kohustub tagama talle usaldatud Ostja konfidentsiaalse teabe säilimise ja mitte avaldama seda teistele isikutele ilma Ostja nõusolekuta, välja arvatud seadustega sätestatud juhtudel.

3.3 Müüja ei vastuta saamata jäänud või rikutult saadud saadetiste eest:

3.4 Kui saadetise sisu suhtes tekib kahtlusi, jätame enesele õiguse saadetist kontrollida ning suuremahulise pakendi korral saadetis ümber pakendada.

3.5 Kui saadetises on keelatud esemeid, tagastab OstaEU.ee sellise saadetise saatjale või konfiskeerib seadustega sätestatud juhtudel ja korras.

3.6 OstaEU.ee ei vastuta postisaadetiste kohale mittetoomise eest, kui saadetisele on märgitud vale aadress või kui saaja keeldub postisaadetist vastu võtmast.

3.7 Teenuse müüja keeldub vastu võtmast saadetisi kolmandatest riikidest. 

3.8 OstaEU.ee ei võta enesele vastutust ekslikult vastu võetud saadetiste, mis sisaldavad selles peatükis nimetatud esemeid, eest. OstaEU.ee on õigus peatada saadetise transportimine kehtestatud korras ükskõik millises staadiumis ja kontrollida pakendi sisu, kui on tekkinud kahtlus, et saadetis sisaldab keelatud esemeid, mis võivad tekitada ohtu inimeste tervisele või teistele saadetistele või mida on keelatud vedada teiste riikide territooriumil. Kontrollimise kohta koostatakse komisjoni akt. Kahtluse korral, et ostja võib olla rikkunud Eesti Vabariigi, Poola Vabariigi või Ühendkuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania Vabariigi, Prantsuse Vabariigi või Itaalia Vabariigi seadusi, võib JSC Ostaeu OÜ rühm keelduda pakke vastu võtmast ja kui need on juba vastu võetudd, tagastada need müüjale. Sellisel juhul võtab OstaEU.ee kasutusele kõik turvameetmed. Teenuse eest hüvitab Maksja täielikult OstaEU.ee saadud kahjud ja vara kulud, sõltumata sellest, millises riigis need kahjud tekkisid.

3.9 Müüja kohustub valmistama tellimuse vastuvõtu / saatmise alles siis, kui kõik selles olevad esemed on pakkide jaotuskeskusesse laekunud.

3.10 Meie partnerteenuste (DPD, Omniva) kaudu kohaletoimetamise valimisel peab Ostja või Ostja esindaja saadetise kohaletoimetamise ajal transpordiettevõtte esindajaga saadetise pakendi korrasolekut kontrollima. Kui kaup võetakse kullerilt vastu pretensioonideta, ei võeta arvesse kahjustatud kauba nõudeid. 
Kui saadetise pakend on kahjustatud, ei tohi Ostja ega Ostja esindaja saadetist vastu võtta. Sel juhul täidab transpordiettevõtte esindaja koos Ostja või Ostja esindajaga saadetiste spetsiaalse kontrolliaruande, milles märgitakse rikkumised. Alates saadetise kättesaamise tunnist (alates hetkest, kui kinnitate kulleriga allkirjaga saadetise kättesaamise), saate hiljemalt 24 tunni jooksul esitada nõude rikkumiste või muude lahknevuste kohta 
Kui saadetis on ostjal või ostja esindajal kätte saadud ja allkirjastatud ilma ette teatamata andmelogeril või transpordiettevõtte esindaja esitatud paberkandjal kinnitusel, loetakse andmelogis või paberkandjal kinnituses nimetatud lisateenused nõuetekohaselt teostada, kui pole tõestatud teisiti.

4. Maksmise kord

4.1 Kõik maksed tehakse sõltuvalt teie valitud makseviisist JSC Ostaeu või volitatud kolmanda osapoole JSC Paysera LT pangakontole, pakkudes makseteenuseid, mis on veebisaidil näidatud või töödeldakse makecommerce.lt platvormi abil, mida haldab Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Eesti, reg nr: 12268475), seetõttu edastatakse teie makse sooritamiseks ja kinnitamiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le.

4.2 MakeCommerce.lt platvormi toetatavad makseviisid: Swedbank, Seb, Luminor, Citadele

4.3 Maksed ostude eest võetakse vastu UAB Pigu perku grupi kontole, makstes makecommerce platvormi kaudu.
Kontaktid:
JSC Pigu perku grupp
Europos pr. 96. LT-46351 Kaunas
Ettevõtte kood: 303006666
Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: LT100010340412
Pangakonto number:
LT 39 7300 0101 3460 5284 Swedbank

5. Kindlustus

5.1 Kõik meie klientide pakid on automaatselt kindlustatud ERGO Insurance SE Eesti Filiaal’i poolt vedaja vastutuse alusel (vastavalt Rahvusvahelise kaupade autoveo lepingu konventsiooni alusel (Varssavi konventsioon)), mis on kliendile tasuta, kuid vedaja vastutus kaupade rahvusvahelise autoveo lepingu konventsiooni (Varssavi konventsioon) alusel hüvitise summaks on umbes 10 EUR kilogrammi kohta.

Klient saab paki täiendavalt kindlustada Ostaeu platvormi abil.

5.1.1 Kindlustussumma ei tohi ületada ostu tehingu tegelikku väärtust. Saatja võidakse kohtu ees vastutusele võtta paki väärtuse summa petmise või võltsimise eest.

5.1.2 Kui pakk võetakse peale kogumispunktist, siis peab seda peale võtmise ajal kontrollima. Vastasel juhul ei pruugi saadetise kindlustus kehtida. 

5.1.3 Kindlustus kehtib transpordiks jaotuskeskusesse. Kulleri või iseteenindusega pakiautomaadi kättetoimetamistellimuse korral võtab kindlustuskohustuse üle kohaletoimetamist teostav kolmas isik.

5.2 OstaEU Kindlustus

5.2.1. Kliendid kes tellivad oma kaupa Ostaeu platvormi kaudu on võimalus soetada oma pakile õnnetusjuhtumikindlustus ja vigastatud või kaotatud paki eest nõuda summa tagastamisele, mis võrdub nende pakkide sisu ja saatmiskuludega:

5.2.2 Maksimaalne kindlustussumma (hinnang) on 1000 eurot.

5.2.3 Tellimuse vormistamisel ja kindlustatud paki väärtuse valimisel ei tohi pakkide koguväärtus ületada kindlustatud paki kogu summat.

5.2.3 Tellimuse vormistamisel ja kindlustatud paki väärtuse valimisel ei tohi pakkide koguväärtus ületada kindlustatud paki kogu kindlustussummat.

5.2.4 Kindlustussumma ei tohi ületada ostu tehingu tegelikku väärtust. Saatja võidakse kohtu ees vastutusele võtta paki väärtuse summa petmise või võltsimise eest.

5.2.5 Kui pakk võetakse peale kogumispunktist, siis peab seda peale võtmise ajal kontrollima. Vastasel juhul ei pruugi saadetise kindlustus kehtida. 

5.2.6 Kindlustus kehtib transpordiks jaotuskeskusesse. Kulleri või iseteenindusega pakiautomaadi kättetoimetamistellimuse korral võtab kindlustuskohustuse üle kohaletoimetamist teostav kolmas isik.

5.3 OstaEU või muu soetatud kindlustuse ei kata kulutusi ega kahjusid, mis on tekkinud järgmistel tingimustel:

5.3.1 Tagajärje tüüpi kulud (kindlustusjuhtumist kaudselt põhjustatud kulud, nt. seisakuaeg).

5.3.2 Kliendi või kolmandate isikute hooletus (nt vale pakend).

5.3.3 Kui pakk sisaldab OstaEU reeglite punktis 2.4 määratletud keelatud oste, isegi kui OstaEU on juba paki toimetanud Eestisse.

6. Kaupade tagastamine 

6.1 Ostuteenuse kaudu ostetud kaupa olenemata riigist müüjale tagastada ei saa.

7. Raha tagastamine 

Kui Müüjal ei õnnestu Ostuteenust jätkata, tagastatakse Ostja tasutud raha 7 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

8. Privaatsuspoliitika