Kindlustus

Miks tasub kindlustada?

OstaEU lisaks tavapärasele saadetise kindlustusele ka lisateenust - saadetise lisakindlustust.

Kõik meie klientide saadetised on automaatselt kindlustatud tavalise vedaja vastutuse (rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni ja Varssavi konventsiooni) alusel – see kindlustus on kliendile tasuta. Kuid tavaline vedaja vastutus on rahvusvahelise kaupade autoveolepingukonventsiooni (ja Varssavi konventsioon) alusel piiratud umbes 10 euroga kilogrammi kohta.

 

Järgmine näide illustreerib tavavastutuse võimalusi:

Ostad kauba Saksamaa e-poest. Kaup kaalub 4 kg ja saadetakse meie Saksamaa laost Eestisse. Kahjuks satub seda tarniv veok liiklusõnnetusse ja saadetis on täielikult kahjustatud. Klient nõuab hüvitist kauba õiglase väärtuse eest, st 500 eurot.

Tavaline vedaja vastutus: rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni alusel on hüvitamisele kuuluv summa 10 eurot kilogrammi kohta. Antud juhul on hüvitiseks 40 eurot.

Kui klient kindlustab saadetise täiendavalt 500 euro väärtuses ja esitab selle väärtust tõendavad dokumendid, on hüvitis 500 eurot.
 

Kindlusta oma ostud õnnetuste eest ning saad vigastatud või kaotatud paki korral tagasi summa, mis selle sisu ja saatmiskuludega ka reaalselt võrdub:

  • Maksimaalne kindlustussumma (deklareeritav) on 1000 eurot.
  • Tellimuse esitamisel ja kindlustatud saadetise väärtuse valimisel ei tohi pakkide koguväärtus kogu kindlustatud saadetise kindlustussummat ületada.
  • Kindlustussumma ei tohi ületada kauba tegelikku väärtust. Saadetise tegelikust suurema väärtuse näitamise pettuse või võltsimise eest võidakse saatjale kohaldada kriminaalvastutust.
  • Kindlustus kehtib transpordiks jaotuskeskusesse. Kulleri või iseteenindusega pakiautomaadi kättetoimetamistellimuse korral võtab kindlustuskohustuse üle kohaletoimetamist teostav kolmas isik.

OstaEU kindlustus ei hüvita järgmisi kulusid ja kahju:

  • tagajärjekulud (kindlustusjuhtumi poolt kaudselt põhjustatud kulud, nt tööseisak);
  • kliendi või kolmandate osapoolte hoolimatusest põhjustatud kulud (nt sobimatu pakend);
  • saadetis sisaldab keelatud kaupu, mis on ära toodud OstaEU tingimuste 2.4. punktis, kuigi OstaEU on need Eestisse tarninud.